• Tổng có 7 phòng trên hệ thống
 • Phòng riêng

  • Phòng riêng
  • 10
  • 3
  • 10

  Cách trung tâm Đà Lạt 17km, nằm trong thung lũng đẹp nhất thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương. Nơi góc Thiên Đường bị lãng quên- Green Bee Bungalow nay được anh chủ vui tính, dễ thương và hiếu khách của Đà...

  Giá:

  150,000 đ/ngày

 • Phòng riêng

  • Phòng riêng
  • 4
  • 1
  • 2

  Cách trung tâm Đà Lạt 17km, nằm trong thung lũng đẹp nhất thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương. Nơi góc Thiên Đường bị lãng quên- Green Bee Bungalow nay được anh chủ vui tính, dễ thương và hiếu khách của Đà...

  Giá:

  400,000 đ/4giờ-750,000 đ/ngày

 • Phòng riêng

  • Phòng riêng
  • 2
  • 1
  • 2

  Cách trung tâm Đà Lạt 17km, nằm trong thung lũng đẹp nhất thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương. Nơi góc Thiên Đường bị lãng quên- Green Bee Bungalow nay được anh chủ vui tính, dễ thương và hiếu khách của Đà...

  Giá:

  500,000 đ/ngày

 • Phòng riêng

  • Phòng riêng
  • 4
  • 1
  • 2

  Cách trung tâm Đà Lạt 17km, nằm trong thung lũng đẹp nhất thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương. Nơi góc Thiên Đường bị lãng quên- Green Bee Bungalow nay được anh chủ vui tính, dễ thương và hiếu khách của Đà...

  Giá:

  400,000 đ/4giờ-750,000 đ/ngày

 • Phòng riêng

  • Phòng riêng
  • 2
  • 1
  • 2

  Cách trung tâm Đà Lạt 17km, nằm trong thung lũng đẹp nhất thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương. Nơi góc Thiên Đường bị lãng quên- Green Bee Bungalow nay được anh chủ vui tính, dễ thương và hiếu khách của Đà...

  Giá:

  500,000 đ/ngày

 • Phòng riêng

  • Phòng riêng
  • 4
  • 1
  • 2

  Cách trung tâm Đà Lạt 17km, nằm trong thung lũng đẹp nhất thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương. Nơi góc Thiên Đường bị lãng quên- Green Bee Bungalow nay được anh chủ vui tính, dễ thương và hiếu khách của Đà...

  Giá:

  400,000 đ/4giờ-750,000 đ/ngày

 • Phòng riêng

  • Phòng riêng
  • 2
  • 1
  • 2

  Cách trung tâm Đà Lạt 17km, nằm trong thung lũng đẹp nhất thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương. Nơi góc Thiên Đường bị lãng quên- Green Bee Bungalow nay được anh chủ vui tính, dễ thương và hiếu khách của Đà...

  Giá:

  500,000 đ/ngày

-->