• Tổng có 49 phòng trên hệ thống
 • Biệt thự

  • Biệt thự
  • 3
  • 1
  • 2

  The standard room garden view with 2 simple beds, Peach blossom is the ideal room for friends and intimates. This is the place to confide   Ngược dốc Nam Giao, hướng về Núi Ngự. Spring Garden e ấp, nhẹ nhàng...

  Giá:

  550,000 đ/ngày

 • Biệt thự

  • Biệt thự
  • 4
  • 1
  • 2

  Ngược dốc Nam Giao, hướng về Núi Ngự. Spring Garden e ấp, nhẹ nhàng như cô gái Huế bẽn lẽn nép bên lề đường. Cổ kính và trầm mặc nhưng không kém phần hiện đại và độc đáo,Spring Garden hứa...

  Giá:

  550,000 đ/ngày

 • Biệt thự

  • Biệt thự
  • 4
  • 1
  • 2

  The standard room garden view with 2 simple beds, Peach blossom is the ideal room for friends and intimates. This is the place to confide   Ngược dốc Nam Giao, hướng về Núi Ngự. Spring Garden e ấp, nhẹ nhàng...

  Giá:

  450,000 đ/ngày

 • Biệt thự

  • Biệt thự
  • 4
  • 1
  • 2

  Ngược dốc Nam Giao, hướng về Núi Ngự. Spring Garden e ấp, nhẹ nhàng như cô gái Huế bẽn lẽn nép bên lề đường. Cổ kính và trầm mặc nhưng không kém phần hiện đại và độc đáo,Spring Garden hứa...

  Giá:

  450,000 đ/ngày

 • Biệt thự

  • Biệt thự
  • 2
  • 1
  • 1

  Ngược dốc Nam Giao, hướng về Núi Ngự. Spring Garden e ấp, nhẹ nhàng như cô gái Huế bẽn lẽn nép bên lề đường. Cổ kính và trầm mặc nhưng không kém phần hiện đại và độc đáo,Spring Garden hứa...

  Giá:

  570,000 đ/ngày

 • Biệt thự

  • Biệt thự
  • 2
  • 1
  • 1

  Ngược dốc Nam Giao, hướng về Núi Ngự. Spring Garden e ấp, nhẹ nhàng như cô gái Huế bẽn lẽn nép bên lề đường. Cổ kính và trầm mặc nhưng không kém phần hiện đại và độc đáo,Spring Garden hứa...

  Giá:

  320,000 đ/ngày

 • Biệt thự

  • Biệt thự
  • 2
  • 1
  • 2

  Ngược dốc Nam Giao, hướng về Núi Ngự. Spring Garden e ấp, nhẹ nhàng như cô gái Huế bẽn lẽn nép bên lề đường. Cổ kính và trầm mặc nhưng không kém phần hiện đại và độc đáo,Spring Garden hứa...

  Giá:

  250,000 đ/ngày

 • Biệt thự

  • Biệt thự
  • 2
  • 1
  • 1

  Ngược dốc Nam Giao, hướng về Núi Ngự. Spring Garden e ấp, nhẹ nhàng như cô gái Huế bẽn lẽn nép bên lề đường. Cổ kính và trầm mặc nhưng không kém phần hiện đại và độc đáo,Spring Garden hứa...

  Giá:

  250,000 đ/ngày

 • Biệt thự

  • Biệt thự
  • 4
  • 1
  • 2

  Ngược dốc Nam Giao, hướng về Núi Ngự. Spring Garden e ấp, nhẹ nhàng như cô gái Huế bẽn lẽn nép bên lề đường. Cổ kính và trầm mặc nhưng không kém phần hiện đại và độc đáo,Spring Garden hứa...

  Giá:

  450,000 đ/ngày

-->