• Tổng có 3 phòng trên hệ thống
 • Phòng riêng

  • Phòng riêng
  • 2
  • 1
  • 1

  DHOMESTAY - MANG CẢ NGÔI NHÀ THÂN THƯƠNG CHO CHUYẾN ĐI CỦA BẠN. Có phòng đôi cho bạn cần riêng tư , phòng dorm tập thể cho nhóm yêu thương , phòng quạt thoải mái cho bạn, cho nhóm cần...

  Giá:

  230,000 đ/ngày

 • Phòng riêng

  • Phòng riêng
  • 3
  • 1
  • 3

  DHOMESTAY - MANG CẢ NGÔI NHÀ THÂN THƯƠNG CHO CHUYẾN ĐI CỦA BẠN. Có phòng đôi cho bạn cần riêng tư , phòng dorm tập thể cho nhóm yêu thương , phòng quạt thoải mái cho bạn, cho nhóm cần...

  Giá:

  250,000 đ/ngày

 • Phòng riêng

  • Phòng riêng
  • 6
  • 1
  • 6

  DHOMESTAY - MANG CẢ NGÔI NHÀ THÂN THƯƠNG CHO CHUYẾN ĐI CỦA BẠN.   Có phòng đôi cho bạn cần riêng tư , phòng dorm tập thể cho nhóm yêu thương , phòng quạt thoải mái cho bạn, cho nhóm...

  Giá:

  550,000 đ/ngày

-->