Thông tin đặt phòng

Thông tin phòng

Giá 4giờ đầu: 500,000 đ/4giờ

Giá mỗi giờ tiếp theo: 100,000 đ/1giờ

Giá theo ngày: 900,000 đ/ngày

Giá cuối tuần 900,000 đ/ngày

Phí dọn dẹp 120,000 đ

Số người ở tối đa: 3 người

Tổng số giờ: 0 ngày 0 giờ

Tổng tiền: 0 đ

Căn hộ chưa sẵn có, chúng tôi sẽ kiểm tra lịch ngay sau khi nhận được yêu cầu đặt phòng của bạn

Gọi 0916 374 057 để được hỗ trợ 24/7

loading
-->